růže
Hormonální antikoncepce - prostě ženám rozumí

Co je to Dysmenorea?

Tímto názvem je označován syndrom, který charakterizuje bolesti podbřišku různé intenzity a "kvality", od bolesti tupé až po bolest kolikovitou až křečovitou, objevující se těsně před měsíčky a končící většinou druhý až třetí den krvácení. Často je doprovázen dalšími příznaky jako bolestmi zad, hlavy, nevolností, zvracením a kolapsovými stavy. Během života se s dymenoreou setká 30-50 % žen a to většinou v její mírné formě. Nejčastěji se dysmenorea rozděluje na primární a sekundární, které se liší způsobem vzniku i terapií.

Primární dysmenorea

Primární dysmenorea je též někdy nazývaná idiopatickou, nebo funkční. Objevuje se u mladých žen krátce po menarche (první menstruační kvácení v životě ženy). Začátek obtíží zpravidla koreluje s nástupem ovulačních cyklů. Většinou pravidelně mizí po vaginálním porodu. Teorií jak tyto potíže vznikají je mnoho a každá z nich nám poskytuje určitou možnost tyto obtíže mírnit či odstranit. Teorie mechanická předpokládá omezení odtoku menstruační krve, ať už nepříznivým postavením dělohy (tzv. ante- či retroflexe), či nadměrně staženým hladkým svalstvem v oblasti děložního krčku. Teorie hormonální naznačuje souvislost s ovulací. Velký význam je dáván též psychice mladé dívky, která, ovlivněna okolím a v mnoha případech špatně poučena, očekává menstruaci bolestivou a nepříjemnou, až ji jako takovou opravdu bude pociťovat.

V současnosti se předpokládá, že tento syndrom je v přímé souvislosti se zvýšenou aktivitou hladkého děložního svalstva, která způsobuje snížení krevního průtoku, nedostatek kyslíku ve tkáni a tím i bolest na podkladě ischemie. Tento stav je podmíněn zvýšenou hladinou látek zvaných prostaglandiny v děložní sliznici a menstruační krvi. Tyto prostaglandiny pak působením na receptory v hladké svalovině dělohy a střev a nadále zvyšují jejich aktivitu a tím zhoršují obtíže (bolest, křeče v břiše).

Jak primární dysmenoreu léčit?

V 80 % je účinné podávání léků blokujících tvorbu prostaglandinů. Jsou to léky ze skupiny tzv. nesteroidních antiflogistik jako je kyselina acetylsalicylová, indometacin či nimesulid. Tuto léčbu je třeba zahájit asi 3 dny před začátkem krvácení.

Velmi účinným prostředkem v boji s dysmenoreou je použití kombinované hormonální antikoncepce . Jak jsme již psali výše, souvisí dysmenorea s ovulací. Mechanismus této souvislosti sice není doposud přesně znám, víme však, že blokáda ovulace pomocí estrogenní složky hormonální antikoncepce výrazně zmírňuje tyto obtíže. Druhá složka kombinovanéhormonální antikoncepce - gestagen ma táké svou významnou roli. Podávání gestagenu brzdí růst děložní sliznice, redukuje její tloušťku a tím nepřímo snižuje množství syntetizovaných prostaglandinů, které jsou za dysmenoroické potíže přímo zodpovědné. Díky tomu žena pociťuje nejen výrazné zlepšení či dokonce vymizení všech příznaků dysmenorey, ale i následná menstruace je výrazně méně bolestivá, mírnější a kratší. Takto použití hormonální antikoncepce nepřímo přispívá k celkové pohodě a zlepšení kvality života uživatelky.

V případě psychosomatického vzniku obtíží je důležité zahájit vhodnou psychoterapii. Rehabilitační cvičení pomáhá zmírňovat příznaky a zlepšuje celkovou pohodu ženy při menstruaci.

Sekundární dysmenorea

Sekundární dysmenorea se naopak vyskytuje spíše po 30. roce života ženy a má v naprosté většině případů tzv. organický podklad založený na strukturálních změnách v malé pánvi, ať už na základě prodělaných chorob či stárnutí organismu. Nejčastější příčinou je tzv. pánevní endometrióza, která působí i bolesti při pohlavním styku, poruchy cyklu či neplodnost. Její léčba je chirurgická, spočívající v odstranění ložisek endometriózy a v rozrušení případných srůstů v malé pánvi, a medikamentózní. Další příčinou bolestivé menstruace bývá přítomnost myomů v děložní stěně. Léčba této tzv. děložní myomatózy je chirurgická a to buď konzervativní, při které se u mladých žen přejících si těhotenství odstraňují jednotlivé myomatózní uzly, nebo radikální, kdy se odstraní celá děloha.

Pokud žena trpí podobnými obtížemi a má podezření na dysmenoreu, měla by kontaktovat svého gynekologa, který zjistí příčinu obtíží a zvolí vhodnou léčbu a její strategii.

©2004-2018 Pears Health Cyber, s. r. o. | Právní prohlášení