růže
Hormonální antikoncepce - prostě ženám rozumí

Cervikální hlen

Vše v lidském těle má svou funkci a svůj pevně stanovený účel, stejně tak i cervikální hlen, neboli hlen hrdla děložního. Řeknete si, k čemu je nám něco slizkého, co mnohdy ani nevidíme, můžeme si na to jen sáhnout a něco co vůbec nevypadá nijak přitažlivě. Nejjednodušší je rozebrat si důvod existence tohoto "záhadného" sekretu pomocí jednoduchých otázek: Co? Kde? Kdy? Proč?

Co?

Cervikální hlen je sekret tvořený buňkami hrdla děložního, tzv. cylindrickým epitelem. Skládá se ze dvou složek, polotekutého hlenovitého gelu, který je tvořen glykoproteiny, a z tzv. cervikální plasmy, která obsahuje látky o molekulách malé velikosti jako jsou soli, cukry, tuky a aminokyseliny. Kromě toho obsahuje ještě bílé krvinky a množství protilátek, které slouží jako ochrana proti infekci. Tyto složky a změny jejich poměrů pak ovlivňují jeho fyzikální a biologické vlastnosti, např. tzv. arborizaci - schopnost tvořit při vysychání na podložním sklíčku krystaly podobné kapradinám.

Kde?

Cervikální hlen je, už podle svého názvu tvořen v děložním hrdle, a to v jeho vnitřní části tzv. endocervixu, který jako kanál spojuje pochvu s dutinou děložní. Uvnitř tohoto kanálu jsou tzv. lakuny - dutinky, které jsou "vystlány" cylindrickým epitelem - buňkami, které hlen produkují.

Kdy?

Děložní hlen se vylučuje pořád, liší se ale jeho kvalita a množství, a to v závislosti na fázi menstruačního cyklu. Tyto změny jsou hormonálně závislé a jsou ovlivněny přirozenými pohlavními hormony nebo pohlavními hormony obsaženými např. v hormonální antikoncepci.

Proč?

Sekret děložního hrdla má funkci jakéhosi strážce dutiny děložní. V období ovulace, tedy v době nejpříhodnější k početí, je hojný a řídký, obsahuje nejméně bílých krvinek, a proto je průnik tělu "cizích" spermií do dělohy nejvyšší a nejrychlejší. Na druhou stranu mimo toto období je hlen viskózní, jeho množství malé a obsahuje nejvíce bílých krvinek, takže funguje jako bezpečnostní "zátka" a chrání dutinu děložní jak před záplavou oplodněníchtivých spermií, tak před možnou infekcí.

Vlastnosti cervikálního hlenu a znalosti jeho změn mají pak velký význam v plánování rodičovství, a to jak pomocí tzv. přirozených metod, tak pomocí hormonální kombinované antikoncepce. Přirozená metoda založená na tomto principu je tzv. Billingsova metoda. Věnuje se sledování množství a struktury hlenu. Na začátku cyklu je hlenu málo a je vazký, nedá se mezi prsty "vytáhnout" ("suché" dny). Znamená neplodnou fázi cyklu. Jakoukoli změnu množství nebo tažnosti je třeba chápat jako začátek plodné fáze. Hlenu postupně přibývá, je vodnatý a tažný ("mokré" dny). Po ovulaci se struktura hlenu náhle mění, je ho opět málo a je vazký ("suché" dny). Tři dny po té začínají neplodné dny.

Obdobnou metodou je sledování tzv. arborizace pomocí kapesních mikroskopů. Ve dnech ovulace krystalky hlenu vytvářejí struktury podobné kapradině a označují plodné dny, během kterých je možné otěhotnět nebo, pokud se žena těhotenství brání, kdy je vhodné sexuálně abstinovat.

Cervikální hlen a hormonální antikoncepce?

Progesteronová součástantikoncepce působí zahušťování hlenu a tím i jeho neprostupnost, takto spolu s inhibicí ovulace přispívá k celkovému kontracepčnímu účinku. Další výhodou tohoto mechanismu působení je spolu se zvýšením počtu bílých krvinek podstatné zvýšení ochrany dutiny děložní před možnou infekcí. Takto hormonální kontracepce výrazně brání vzniku hlubokého pánevního zánětu, který může závažně ohrozit zdraví ženy.

©2004-2018 Pears Health Cyber, s. r. o. | Právní prohlášení