růže
Hormonální antikoncepce - prostě ženám rozumí

Vliv HA na prsa

Ženy, které začínají HA užívat nově, mají často řadu otázek spojených s bezpečností a riziky užívání hormonů. Jednou z nich je i možný vliv na prsní žlázy.

Působí nějak hormonální antikoncepce na prsa?

Princip efektu hormonální antikoncepce spočívá v uvolňování ženských pohlavních hormonů, tzv. estrogenů, čímž dochází k zabránění dozrávání a uvolňování vajíček z vaječníků dále do dělohy. Zároveň dochází ke změnám děložní sliznice, které znemožňují případné uhnízdění vajíčka. Současně s tím je ovlivněna i prsní žláza, takže žena může pozorovat napětí v prsou i jejich částečné zvětšení. Napětí v prsou je nejčastěji přechodným jevem, který se objevuje na počátku užívání hormonální antikoncepce a ustupuje zpravidla do třetího měsíce užívání.

Má užívání hormonální antikoncepce nějaký vliv na kojení?

Při užívání této metody antikoncepce bezprostředně po porodu může dojít ke snížení tvorby mléka. Některé ženy mohou pozorovat samovolný odtok mléka z bradavek. Samotné užívání hormonální antikoncepce však nemá žádný vliv na kvalitu mléka, a tak není kojení kontraindikací k jejímu užívání.

Má hormonální antikoncepce vliv na nádor prsu?

Tato otázka vedla v minulých letech k intenzivnímu výzkumu a zabývalo se jí mnoho studií. Poslední výsledky ukazují, že u žen užívajících tento typ antikoncepce existuje mírně zvýšené riziko výskytu zhoubného nádoru prsu. Neexistují však žádné důkazy pro zvýšení rizika deset a více let po skončení užívání.

Zhoubné nádory prsu zachycené u žen užívajících hormonální antikoncepci jsou v méně pokročilých stadiích než u žen, které hormonální antikoncepci nikdy neužívaly. Na základě tohoto nelze dosud jasně rozhodnout, zda je zvýšení pravděpodobnosti výskytu nádoru prsu u žen užívajících hormonální antikoncepci způsobeno biologickým účinkem této antikoncepce, či časnějším záchytem nádoru v důsledku pravidelných gynekologických prohlídek.

©2004-2018 Pears Health Cyber, s. r. o. | Právní prohlášení