růže
Hormonální antikoncepce - prostě ženám rozumí

Chyby v užívání hormonální antikoncepce

Mnoho žen často řeší otázku, jak je jejich antikoncepce spolehlivá, proč jejich kamarádka otěhotněla, přestože užívala nejmodernější typ antikoncepce, na který všude byly reklamy, a podobně. Na známém vtipu, kdy starý dědeček v ordinaci říká: „Pane doktore, ty čípky, co jste mi dal, vůbec nezabraly, a navíc mají odpornou chuť,“ je možno objasnit důvod. Jakkoliv účinná antikoncepce ztrácí účinnost, není-li správně používána.

Index spolehlivosti antikoncepce

Máme-li si objasnit, jaké chyby je možné udělat při braní antikoncepce , musíme si nejdříve shrnout, které faktory účinnost hormonální antikoncepce ovlivňují. Pearlův index, který určuje počet otěhotnění u jedné stovky žen beroucích stejnou antikoncepci po dobu jednoho roku, ukazuje, že kombinovaná hormonální antikoncepce, která patří mezi nejpoužívanější, selže statisticky u jedné až deseti žen z tisíce beroucího jeden rok stejnou antikoncepci. U nekombinovaných gestagenních preparátů je Pearlův index 0,3–5.

Pro srovnání uveďme, že Pearlův index například při používání kondomu je 2–15, u přerušované soulože 6–17, nepoužijete-li žádnou ochranu, je Pearlův index u mladých žen 80–90, u starších potom klesá. Je tedy vidět, že i tak spolehlivá bariérová ochrana, jako je kondom, obrovsky ztrácí na své bezpečnosti a spolehlivosti vlivem nesprávného používání.

Zapomenutá tabletka

Jaké chyby jsou tedy skryty v Pearlově indexu 0,1 až 5 pro všechny antikoncepční přípravky? Nejčastější chybou je prosté opomenutí vzít si pilulku. To se může stát každému, zvláště pokud pravidelný denní program nějak vybočí ze své rutiny. Pokud si žena vezme prášek ještě do dvanácti hodin od doby, kdy si ho měla vzít, spolehlivost antikoncepčního působení je zachována a nejsou nutná žádná další opatření. Je to díky tomu, že při pravidelném braní se v organismu udržuje poměrně stálá hladina hormonů a drobné opoždění nemá za následek snížení schopnosti preparátu bránit před početím.

Pokud si žena zapomenutou tabletku do dvanácti hodin nevezme, musí si ji vzít ihned, co si na ni vzpomene, nelze již ale stoprocentně spoléhat na tuto hormonální ochranu a je třeba antikoncepci doplnit o další prostředek, jako například kondom či spermicidní krémy, a tento prostředek používat spolu shormonální antikoncepcí až do konce celého cyklu. Od počátku nového cyklu při spolehlivém braní je již žena opět plně pod ochranou hormonů.

Druhou nejčastější chybou při braní antikoncepce je nepravidelnost jejího užívání. Princip je v podstatě popsán v předchozím odstavci. Při nepravidelném braní antikoncepce dochází ke kolísání hladin hormonů a za některých okolností pak tyto hladiny nemusí být dostatečné k ochránění před nechtěným otěhotněním.

Chyby v časování

Méně často se vyskytující chybou může být například chybný začátek braní antikoncepce. Naprostá většina všech antikoncepčních přípravků se začíná brát od prvního dne menstruace, tedy v den počátku menstruačního krvácení, není-li v příbalovém letáku uvedeno jinak. V tomto případě je žena od počátku plně pod ochranou hormonů. Obsah hormonů v jednotlivých pilulkách je přesně načasován tak, aby ve správný čas ovlivnily vaječník, děložní sliznici a další funkce. Pokud žena začne brát antikoncepci jinak, než je stanoveno, nebudou hormony v dostatečném množství ve správný čas na správném místě a ochrana nebude fungovat. Proto je důležité přesně dodržovat schéma dávkování.

Ve skutečnosti je možné začít brát antikoncepci i v jiný den, než je začátek menstruace. V tom případě je ale nutné zároveň používat doplňkovou antikoncepci nejméně čtrnáct dní souběžně, neboť hormonální antikoncepce nasazená později nechrání dostatečně před otěhotněním z důvodu špatné synchronizace s přirozeným cyklem těla. Při takovém postupu je nejprve vhodné poradit se s lékařem.

Posledním příkladem nejběžnějších chyb v užívání je případ, kdy žena do tří hodin po užití tabletky zvracela. V takovém případě není jistota, že se hormony stačily vstřebat a že jejich ochranná hladina zůstala zachována. Je tedy třeba tuto tabletku považovat za vynechanou či zapomenutou a chovat se podle výše uvedeného postupu.

©2004-2018 Pears Health Cyber, s. r. o. | Právní prohlášení