růže
Hormonální antikoncepce - prostě ženám rozumí

Hormonální změny při užívání HA

Menstruační cyklus je řízen změnami hladin dvou důležitých skupin hormonů – estrogenů a gestagenů. Od začátku menstruačního cyklu vaječníky produkují estrogeny, které stimulují děložní sliznici k růstu. Tvoří se nové krevní cévy, sliznice se ztlušťuje a chystá se na přijmutí oplodněného vajíčka. Také se mění kvalita hlenu děložního hrdla, hlen je řidší a prostupnější, takže se spermiím otevírá cesta za vajíčkem. Maximum estrogenů je kolem ovulace, pak jejich koncentrace klesá.

Po ovulaci a uvolnění vajíčka se tvoří takzvané žluté tělísko, které začíná produkovat hormony zodpovědné za udržení a pokračování těhotenství. Ve druhé půlce cyklu tedy mají vrchol gestageny. Jakmile ale tělo zjistí, že nedošlo k oplození vajíčka, gestageny klesnou a indukují krátkodobé zaškrcení cév sliznice dělohy, její odúmrtí a následné vyloučení i s neoplodněným vajíčkem formou menstruační krve.

A právě hormonální smršť před vlastní menstruací je příčinou stavů, které se odborně nazývají premenstruační syndrom. První projevy mohou přijít již sedm dní před očekávaným začátkem menstruace, syndrom zmizí většinou hned v první den menstruace.

Premenstruační syndrom

Premenstruační syndrom se projevuje psychickými i fyzickými změnami. Fyzicky se může objevit napětí až bolest prsou, bolest v podbřišku, nespavost, únava, bolest hlavy, neobvyklý hlad či žízeň, zadržování vody a mírný nárůst tekutin a další. Psychické projevy někdy ženy vnímají dokonce hůře, patří sem předrážděnost, citová labilita, velké výkyvy nálad, střídání euforie a smutku, ztráta zájmu a podobně.

Hormonální antikoncepce v mnoha případech může premenstruační syndrom zlepšit. Je to dáno tím, že pravidelnou dodávkou hormonů do těla se stabilizují hladiny hormonů, nedochází k takovým výkyvům a premenstruační tenze se tak markantně neprojeví.

Jak ženu antikoncepce ovlivní?

Mnoho žen však má obavy ze změn, které přicházejí v souvislosti s užíváním hormonální antikoncepce. Některé z nich jsou mýty, k některým změnám však dojít může. Velikým strachem je nárůst hmotnosti. K tomu docházelo spíše dříve, kdy byly na trhu staré preparáty s megadávkami hormonů.

V současné době jsou však dávky minimalizovány podle teorie „tolik, kolik je nutné, a tak málo, kolik je možné“, takže tento nežádoucí účinek již v souvislosti s užíváním nových preparátů není popisován. Některé preparáty mohou způsobit malý nárůst hmotnosti kvůli zadržování vody v těle. Pokud ale žena omlouvá výraznější příbytek na váze tím, že začala brát antikoncepci, bude muset hledat příčinu tloustnutí jinde.

Ztráta zájmu o sex

Při užívání hormonální antikoncepce také mnoho žen popisuje částečnou ztrátu zájmu o sex. Toto bohužel není pověra, u některých žen skutečně hormonální antikoncepce takto působit může. Jasný princip tohoto nežádoucího účinku však detailně osvětlen není. Některé ženy zase naopak pocítí sexuální renesanci, protože ztratí obavy z možného otěhotnění a s chutí se vrhnou do milostných dobrodružství.

Na trhu se objevily preparáty obsahující novou generaci gestagenů, které nemají tak výrazné nežádoucí účinky. Podle zkušeností žen není tolik ovlivněno libido, přírůstek na váze, snížily se „zmužšťující účinky“ těchto hormonů (androgenní účinek). Pokud tedy žena trpí ztrátou zájmu o sex, mohly by tyto preparáty být novou možností, jak tento problém odstranit nebo alespoň zmírnit.

Někdy antikoncepce může způsobovat poruchy nálady, předrážděnost a podobně. Tyto projevy jsou však ryze individuální, a pokud je má jedna žena, neznamená to, že je bude mít se stejnou antikoncepcí i jiná žena.

Výhody hormonální antikoncepce

Naproti tomu hormonální stabilita díky pravidelnému užívání antikoncepce přináší mnohé výhody. Snižuje se výskyt gynekologických zánětů, zmenší se krevní ztráty při pseudomenstruačním krvácení, ve většině případů se zkrátí doba krvácení, zmenší se bolesti menstruaci provázející, velmi příznivě je ovlivněno akné.

Z hlediska důležitých zdravotních aspektů má antikoncepce preventivní účinek proti vzniku mimoděložního těhotenství, o 40–50 procent snižuje riziko vzniku ovariálních karcinomů a také snižuje výskyt karcinomů děložní sliznice.

Související odkaz: Rizikové skupiny žen při užívání hormonální antikoncepce.

©2004-2018 Pears Health Cyber, s. r. o. | Právní prohlášení