růže
Hormonální antikoncepce - prostě ženám rozumí

Bezpečnost hormonální antikoncepce

Antikoncepční tabletky patří mezi velmi bezpečné metody ochrany před početím. Jsou vhodné i pro dlouhodobé užívání. Vedle toho mají ještě celou řadu dalších příznivých účinků na zdraví ženy. Jako všechno na světě, však mají i několik svých malých "PROTI":

 • vyžadují pravidelné bezchybné užívání
 • účinky pilulek mohou být sníženy některými léky (např. antibiotiky), průjmem nebo zvracením
 • při jejich užívání se mohou u některých žen přechodně objevit drobné nepříjemnosti, jako zvýšená citlivost prsů nebo nevolnost
 • mohou zhoršit migrénu
 • při užívání se někdy může objevit slabé krvácení mimo cyklus
 • mírně zvyšují riziko vzniku krevních sraženin

Klady obvykle silně převažují. Tabletka je vhodná pro většinu žen a velké většině žen také vyhovuje. Je to bezpečná metoda antikoncepce a to i při dlouhodobém užívání.

Proč ano

Dnešní hormonální antikoncepci je:

 • efektivní
 • jednoduchá na užívání
 • bezpečná
 • nemá vliv na sex

Velmi se proto přibližuje vlastnostem ideální antikoncepce.

Kdy rozhodně ne

Pro malou skupinu žen je hormonální antikoncepce zcela nevhodná. Lékař ji nesmí předepsat ženě, která:

 • trpí nebo v minulosti trpěla nádorovým onemocněním, jehož růst je podporován ženskými pohlavními hormony (rakovina prsu, rakovina děložní sliznice, některé typy nádorů vaječníků)
 • prodělala hlubokou žilní trombózu nebo embolii
 • trpí vrozenými chorobami se zvýšenou srážlivostí krve a zvýšeným rizikem vzniku trombóz
 • onemocněla akutním (právě probíhajícím) onemocněním jater nebo chronickým (trvalým) onemocněním jater, která snižují jejich funkci (žloutenky, jaterní cirhóza...)
 • trpí neléčeným vysokým krevní tlakem

Spolehlivost a bezpečnost HAK

Hormonální antikoncepce je v současné době nejspolehlivější antikoncepční metodou. Spolehlivost jednotlivých typů antikoncepčních metod se standardně hodnotí pomocí Pearlova indexu. Ten vyjadřuje počet nežádoucích otěhotnění v průběhu roku u stovky žen, které užívají stejnou antikoncepční metodu. Čím nižší je tento index, tím je metoda spolehlivější, u hormonální antikoncepce při řádném užívání se toto číslo pohybuje od 0 do 5, ovšem v závislosti na typu hormonální antikoncepce.

Typy hormonální antikoncepce

Nejrozšířenějším typem je kombinovaná hormonální antikoncepce obsahující dva typy hormonů – estrogeny a gestageny. Tento druh antikoncepce se ještě dále dělí podle množství hormonů v jednotlivé pilulce v průběhu cyklu. Podle toho rozeznáváme antikoncepci jednofázovou, kdy se hladina estrogenu a gestagenu v tabletce v průběhu cyklu nemění, dvoufázovou, kde je hladina estrogenů stále stejná, ale mění se hladina gestagenů, a konečně třífázovou, kde se v průběhu cyklu upravují hladiny estrogenů i gestagenů.

Třífázová antikoncepce se nejvíce snaží zachovat pravidelný rytmus menstruace. Nejoblíbenější preparáty jsou však nové jednofázové preparáty s gestageny nových generací, protože mají méně nežádoucích účinků. Co se však týče spolehlivosti, je Pearlův index u všech typů kombinované hormonální antikoncepce stejný, pohybuje se mezi hodnotami 0,1 a 1, tedy 1–10 nežádoucích otěhotnění na 1 rok a tisíc žen.

Dalším typem hormonální antikoncepce jsou nekombinované progestinové hormonální preparáty. Mechanismem jejich účinku není zabránění uvolnění vajíčka jako u kombinovaných preparátů, ale ovlivnění kvality hlenu děložního hrdla, takže spermiím je fyzicky zabráněno v průniku do dělohy a v cestě k normálně uvolněnému vajíčku. Spolehlivost těchto preparátů je o něco málo menší, Pearlův index se pohybuje od 1 do 5.

Poslední běžný typ hormonální antikoncepce je založen na stejném hormonu jako předchozí antikoncepce, tedy na podávání dlouhodobě působících preparátů s hormonem progestinem, liší se však aplikační forma. Tyto preparáty se podávají buď injekčně jednou za tři měsíce, nebo se dají implantovat pod kůži a chrání ženu před otěhotněním přibližně 5 let. Pearlův index se u této aplikační formy pohybuje od 0 do 1.

Spolehlivost hormonální antikoncepce

Proč se u dvou v podstatě stejných metod se stejnými účinnými látkami tak podstatně liší Pearlův index? Odpověď je nasnadě, ve hře je totiž jeden velmi důležitý faktor, a sice lidský. Bude-li mít žena implantovaný preparát pod kůží, nemůže na něj nikdy zapomenout, zatímco vzít si každý den ve stejnou hodinu pilulku může zapomenout poměrně snadno, stačí, aby její denní program nějak vybočil ze zaběhlé rutiny a nebezpečí je na světě. Proto bezpečnost každé antikoncepční metody obecně závisí na tom, jak ji partneři umějí používat a jak jsou spolehliví. U hormonální antikoncepce naprostá většina selhání nepřichází na vrub preparátu jako takovému, ale chybě v jeho užívání.

Bezpečnost hormonální antikoncepce

A jak je to s bezpečností jednotlivých hormonálních preparátů? Existují nesporné výhody hormonální antikoncepce, ale stejně tak i určitá rizika. Asi nejvýznamnější riziko, které přichází spolu s hormonální antikoncepcí, je zvýšené nebezpečí vzniku žilní trombózy a následné embolie. Estrogeny, které jsou obsažené v preparátech, totiž zvyšují srážlivou schopnost krve, a to v porovnání se ženou užívající jiný druh antikoncepce 3–4krát. Na druhé straně je toto riziko stále podstatně menší než podobné komplikace v těhotenství. Riziko tromboembolických komplikací však výrazně narůstá u žen blížících se menopauze, po menopauze, u kuřaček a u obézních žen.

Estrogeny také za některých okolností zvyšují riziko vzniku na hormonech závislých nádorů, jako například karcinomů endometria – vnitřní výstelky dělohy. Tento karcinom se vyskytuje převážně u žen obézních, starších či infertilních. Na druhou stranu hormonální antikoncepce o 40–50 procent snižuje riziko vzniku nejčastějších nádorů v gynekologické oblasti – karcinomů ovaria.

Mnohé dotazy žen také směřují k bezpečnosti hormonální antikoncepce vzhledem k jaterním funkcím. Estrogeny jsou odbourávány v játrech, takže poruchy jaterních funkcí mohou vést k poruše odbourávání estrogenů, zvýšení jejich hladin v organismu a následným nežádoucím účinkům, jako je krvácení mimo menstruaci, vysoké riziko vzniku tromboembolické choroby a podobně. Proto by lékař měl pravidelně ženu zvát na jaterní testy, aby případné zhoršení funkcí jater včas zachytil a převedl ženu na vhodnější metodu antikoncepce.

Hormony obsažené v antikoncepci také mohou ovlivňovat účinky jiných léků a obráceně. Jedná se především o interakce s léky na uklidnění (barbituráty), antiepileptika a některá antibiotika a chemoterapeutika. Pokud žena některé z těchto léků bere, měla by to nahlásit lékaři, který jí předepisuje antikoncepci. Stejně tak pokud již antikoncepci bere a jiný lékař některý lék z výše uvedené skupiny předepíše, měla by se ho zeptat, zda lék bude správně fungovat, když je brán zároveň s hormonální antikoncepcí. Mnohé ženy totiž hormonální antikoncepci neberou jako léčbu a i někteří lékaři mohou hormonální antikoncepci ve svých diagnostických úvahách opomenout.

Omezení nasazení hormonální antikoncepce

Z výše uvedených případů tedy vyplývá, že existují absolutní a relativní případy, kdy kombinovaná hormonální antikoncepce nesmí být nasazena. Rozhodnutí je vždy na lékaři, který hormonální antikoncepci předepisuje a který zná všechna rizika z užívání antikoncepce vyplývající. Před tím, než antikoncepci předepíše, důkladně by se měl vyptat na ženinu zdravotní minulost a na současný stav, zaměřit by se měl na historii prodělaných žilních trombóz, křečových žil, opakované těžké migrény a další.

Také se bude ptát, zda je žena kuřačka. Není dobré kuřáctví zamlčovat, protože jde především o ženinu bezpečnost a zdraví. Kuřačkám nad 35 let bude lékař doporučovat jinou než hormonální antikoncepci, protože rizika v jejich případě převyšují zisky z užívaní tohoto druhu antikoncepce.

Při dodržování všech kontraindikací a omezení kombinované hormonální antikoncepce a provádění pravidelných kontrol jaterních funkcí se hormonální antikoncepce řadí mezi bezpečné preparáty, které přinášejí svým uživatelkám komfort a dostatečnou ochranu před otěhotněním.

Ale pozor! Nechrání ani trochu před přenosnými pohlavními chorobami, takže má-li žena něco do činění s mužem, se kterým ještě nikdy nic do činění neměla, rozhodně musí kromě hormonální antikoncepce použít jedinou možnou ochranu před pohlavními chorobami, a tou je kondom. Má potom dokonalý pocit možná ne čistoty, ale ochrany jistě, jak praví určitá nejmenovaná televizní reklama.

Související odkaz: Rizikové skupiny žen při užívání hormonální antikoncepce.

©2004-2018 Pears Health Cyber, s. r. o. | Právní prohlášení